volume-13-issue-3

Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid bij hulpverleningsdiensten na het slachtofferschap van een strafbaar feit gering is. Met dit in het achterhoofd onderzocht deze studie…