Site Loader

Uit onderzoek blijkt dat de betrokkenheid bij hulpverleningsdiensten na het slachtofferschap van een strafbaar feit gering is. Met dit in het achterhoofd onderzocht deze studie voorspellers van betrokkenheid bij slachtofferhulp, in een steekproef van slachtoffers van geweldsmisdrijven. Op www.CJP.org.UK kun je alles terugvinden

Onderzoeken wijzen het volgende uit over slachtofferhulp

Alle geweldsdelicten die door Lancashire Constabulary zijn geregistreerd voor twee postcodegebieden (PR1 en PR2) en die tussen april 2013 en september 2013 (n=869) zijn doorverwezen naar Slachtofferhulp (Preston), zijn beoordeeld, met een follow-up in 2014. Twee procent van de slachtoffers heeft een persoonlijke ontmoeting met slachtofferhulp geboekt of bijgewoond, en iets meer dan een vijfde is bij minstens één gelegenheid telefonisch in gesprek gegaan over een reeks ondersteuningsopties bij het eerste gegevensverzamelpunt.

Er is genoeg onderzoek gedaan naar slachtofferhulp na geweld

De betrokkenheid bij slachtofferhulp was niet significant gerelateerd aan toekomstige victimisatie. Toen het slachtofferschap sinds de eerste periode van gegevensverzameling werd geïnspecteerd aan de hand van demografische en misdaadgerelateerde variabelen, was de eerdere victimisatie, ongeacht het soort misdrijf dat werd gepleegd, de sterkste voorspeller van het opnieuw slachtoffer worden van een misdrijf. Dit ondanks het feit dat dergelijke slachtoffers eerder werden geïdentificeerd als risicovol en actief betrokken waren bij slachtofferhulp in de eerste periode van victimisatie. Er worden suggesties voor verder onderzoek gedaan in het licht van de veranderingen in de slachtofferdiensten in het Verenigd Koninkrijk in het algemeen.

Wil je meer weten over allerlei zaken? Lees dan eens over energie, en andere dingen zoals leningen, internet en uiteraard de boekhoudprogramma’s of uitvaartverzekeringen. Al deze zaken worden doorgenomen op deze site.

Alle volumes op een rijtje

Volume 7 issue 3
Volume 2 issue 3
Volume 8 issue 2
Volume 13 issue 2
Volume 14 issue 2
Volume 12 issue 3
Volume 14 issue 1
Volume 13 issue 1
Volume 11 issue 2-3

Dolores Wells

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Welkom op mijn blog

Hallo, ik ben Ethan en ik schrijf op deze blog over allerlei interessante onderwerpen die belangrijk zijn in mijn leven. Denk daarbij aan zaken zoals energie, internetten maar ook verzekeringen en andere zaken komen voorbij. Lees er alles over!

Recent Comments