Site Loader

Deze casestudy is ontstaan als onderdeel van een samenwerkingsproject tussen professor Malcolm Cowburn, Sheffield Hallam University (SHU), en dr. Victoria Lavis, University of Bradford. Professor Cowburn is op 1 september 2008 in dienst getreden bij SHU als hoofddocent Criminologie en kreeg in februari 2010 een persoonlijke leerstoel Toegepaste Sociale Wetenschappen. In maart 2013 is hij met vervroegd pensioen gegaan, maar bij zijn pensionering heeft hij de titel ‘Emeritus hoogleraar toegepaste sociale wetenschappen’ gekregen. Het basisonderzoek werd uitgevoerd tussen maart 2009 en juli 2010, terwijl hij voltijds in dienst was van de universiteit. Op CJP.org.uk kun je alles teruglezen.

Twee door de ESRC gefinancierde projecten staan centraal in het onderzoek dat aan deze casestudy ten grondslag ligt (Subsidies 1 en 2). De eerste studie in 2009 (Grant 1) kwam voort uit het werk van professor Cowburn als lid van de Onafhankelijke Monitoringcommissie (IMB) in Hare Majesteit’s Prison Wakefield, waar hij zich bewust werd van de ontevredenheid van het personeel over de officiële manieren om ‘de kwaliteit van het gevangenisleven te meten’ omdat het hen aan diepte ontbrak en goed werk binnen de gevangenis werd genegeerd. Grant 1 faciliteerde een pilotstudie met twee doelen: (i) het onderzoeken van positieve en negatieve aspecten van het leven van gevangenen in één vleugel van de gevangenis, met behulp van de Appreciative Inquiry (AI)-methodologie; en (ii) het testen van de geschiktheid van AI als methodologie voor het onderzoeken van de reacties van gevangenen op het beleid en de praktijken met betrekking tot diversiteit.

Genoeg onderzoek gedaan naar dit onderwerp

De studie had vier manieren om gegevens te verzamelen: i) documentaire analyse; ii) AI-interviews met een steekproef van gevangenen; iii) een door AI geïnformeerd onderzoek naar alle gevangenen in de proefvleugel; en iv) twee door AI geïnformeerde focusgroepen met gevangenispersoneel. Professor Cowburn en Dr. Lavis droegen in gelijke mate bij aan dit samenwerkingsproject en beiden voerden het onderzoek uit, met enige extra steun van een onderzoeksassistent (Bird, werkzaam bij SHU voor de duur van het project) onder hun gezamenlijke supervisie.

Er is genoeg onderzoek gedaan naar deze manieren

De onderzoeksinzichten van dit project zijn theoretisch – ze vonden AI een succesvolle methode om de ervaringen van gevangenen uit minderheidsdiversiteitsgroepen te onderzoeken (Ref 1, Bron 1). AI verminderde de verdenkingen van het gevangenispersoneel en stelde zowel de gevangenen als het gevangenispersoneel in staat om vrijer te praten over hun ervaringen (Ref 1, Bron 1, Bron 2), zowel goede als slechte, met het leven en werken in de gevangenis.

  • Bovendien benadrukte het project het belang van het begrijpen van gevangenisidentiteiten (in-mate en personeel) als intersectioneel, gelaagd en afhankelijk van zowel plaats als tijd (ref 2, ref 4, ref 5). De onderzoeksinzichten waren ook beleidsgerelateerd en praktisch in die zin dat het project een reeks positieve en negatieve praktijken van het gevangenispersoneel identificeerde en de beleidsimplicaties voor het verbeteren van het leven in de gevangenis belichtte (ref 3, bron 1, bron 2 en bron 3).

Wil je meer weten over allerlei zaken? Lees dan eens over energie, en andere dingen zoals leningen, internet en uiteraard de boekhoudprogramma’s of uitvaartverzekeringen. Al deze zaken worden doorgenomen op deze site.

Alle volumes op een rijtje

Volume 13 issue 3
Volume 2 issue 3
Volume 8 issue 2
Volume 13 issue 2
Volume 14 issue 2
Volume 12 issue 3
Volume 14 issue 1
Volume 13 issue 1
Volume 11 issue 2-3

Dolores Wells

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Welkom op mijn blog

Hallo, ik ben Ethan en ik schrijf op deze blog over allerlei interessante onderwerpen die belangrijk zijn in mijn leven. Denk daarbij aan zaken zoals energie, internetten maar ook verzekeringen en andere zaken komen voorbij. Lees er alles over!

Recent Comments