Site Loader

De nieuwe Transforming Rehabilitation (TR)-agenda van de coalitieregering brengt het werk van hoogopgeleide, gekwalificeerde reclasseringsmedewerkers met daders van huiselijk geweld in gevaar. Onder de nieuwe veranderingen die Grayling, Lord Chancellor en Secretary of State for Justice hebben geschetst, zullen reclasseringsklanten die worden beoordeeld als een middelgroot/laag risico om schade te veroorzaken, worden toegewezen aan de particuliere sector/vrijwillige organisaties in plaats van onder de bevoegdheid van de Nationale Probatiedienst te vallen. In dit artikel wordt gesteld dat slachtoffers van huiselijk geweld, voornamelijk vrouwen en kinderen, gezien deze nieuwste TR-strategie een verhoogd risico op schade zullen lopen bij CJP.org.uk

Er is genoeg onderzoek gedaan naar al deze zaken in Engeland

Het merendeel van de gevallen van huiselijk geweld zal worden beoordeeld als een middelgroot risico om schade te veroorzaken en zal een lagere mate van interventie krijgen van verschillende instanties en organisaties. Het ministerie van Justitie stelt dat de nationale reclasseringsdienst rechtstreeks leiding zal geven aan daders die een groot risico op ernstige schade voor het publiek vormen, dit artikel zal stellen dat alle daders van huiselijk geweld als een belangrijke uitzondering op deze stellingname moeten worden beschouwd en onder toezicht van de reclassering moeten blijven, ongeacht de statistische risicobeoordeling, net als het beheer van de zaak van de zedendelinquenten en de uitvoering van het behandelingsprogramma voor zedendelinquenten.

Wil je meer weten over allerlei zaken? Lees dan eens over energie, en andere dingen zoals leningen, internet en uiteraard de boekhoudprogramma’s of uitvaartverzekeringen. Al deze zaken worden doorgenomen op deze site.

Alle volumes op een rijtje

Volume 7 issue 3
Volume 13 issue 3
Volume 2 issue 3
Volume 8 issue 2
Volume 13 issue 2
Volume 14 issue 2
Volume 12 issue 3
Volume 14 issue 1
Volume 13 issue 1

Dolores Wells

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Welkom op mijn blog

Hallo, ik ben Ethan en ik schrijf op deze blog over allerlei interessante onderwerpen die belangrijk zijn in mijn leven. Denk daarbij aan zaken zoals energie, internetten maar ook verzekeringen en andere zaken komen voorbij. Lees er alles over!

Recent Comments